Javni razpisi
+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

 

 

Ur. l. RS, št. 52 / 27.7.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Drugi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19.10.2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

27.8.2018;

15.10.2018;

26.11.2018

Javni razpis za pred financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

3.9.2018;

1.10.2018;

5.11.2018;

3.12.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 50 / 20.7.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«

Ministrstvo za javno upravo

28.9.2018

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

20.8.2018

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

tri mesece po objavi razpisa

 

Ur. l. RS, št. 48 / 13.7.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

5.10.2018

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-USP)

Ministrstvo za kulturo

31.8.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 44 / 29.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

5.9.2018

 

Ur. l. RS, št. 43 / 22.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

10.9.2018

Javni razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

3.9.2018

Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

10.8.2018

Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti, izdaje glasila in posebnih programov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018

občina Ravne na Koroškem

31.10.2018

 

Ur. l. RS, št. 41 / 15.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Prvi javni razpis za Ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

5.9.2018

 

Ur. l. RS, št. 39 / 8.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018

Ministrstvo za okolje in prostor

19.11.2018

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 38 / 6.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Javni sklad RS za podjetništvo

16.7.2018;

22.10.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 33 / 18.5.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 5.9.2018

 

Ur. l. RS, št. 32 / 11.5.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12.9.2018

 

Ur. l. RS, št. 31 / 4.5.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Četrti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Četrti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Četrti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 29 / 26.4.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Slovenski regionalno razvojni sklad

31.5.2018;

13.7.2018;

31.8.2018;

28.9.2018;

31.10.2018

 


Ur. l. RS, št. 24 / 13.4.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.8.2018

Ur. l. RS, št. 23 / 6.4.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.8.2018

Javni razpis P7OR 2018 –Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

do porabe sredstev oz do

20.10.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 21 / 30.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018, v okvirni višini 10.000 €

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2018

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 19 / 23.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 17 / 16.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Spremembo 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

»Začetek vnosa vlog in zaključek javnega

razpisa:« datum »2. 4. 2018« nadomesti z datumom »6. 4. 2018«.

 

 

Ur. l. RS, št. 11 / 23.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj –program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

1.3.2018;

13.9.2018

 

Ur. l. RS, št. 9 / 16.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (oznaka JOB_2018)

Ministrstvo za infrastrukturo

12.3.2018;

16.4.2018;

14.5.2018;

17.9.2018;

12.11.2018;

 oz. do porabe sredstev

Javni razpis P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

15.10.2018 oz. do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 8 / 9.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018 (v nadaljevanju: JP1–M–2018)

Javna agencija za knjigo RS

do porabe sredstev oz do 1.10.2018

 

  

Ur. l. RS, št. 68 / 1.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

05. 01. 2018 za prvo odpiranje;

23. 11. 2018 za drugo odpiranje;

22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

 

Ur. l. RS, št. 66 / 24.11.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 59 / 27.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«

SPIRIT

7.12.2017;

(morebitni drugi rok: 22.2.2018)

 

Ur. l. RS, št. 58 / 20.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 56 / 13.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 44 / 11.8.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa oziroma do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 35 / 7.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do

30.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 7.9.2018

    

Ur. l. RS, št. 22 / 28.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

RRA Koroška

do porabe sredstev oz do 22.4.2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

29.5.2017,

26.6.2017,

24.7.2017,

28.8.2017

oz do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 20 / 21.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 18 / 14.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 8 / 17.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

1.9.2017,

15.9.2017,

1.10.2017,

15.10.2017

oz do porabe sredstev